Thơ trung quốc
0
“Hữu ý tài hoa hoa bất phát vô tâm sáp liễu liễu thành âm”
0

“Hữu ý tài hoa hoa bất phát vô tâm sáp liễu liễu thành âm” là một trong những câu nói mà các hiền nhân Trung Quốc nói để giải thích sự kiện, sự việc mà họ gặp ...

Expand
Enable registration in settings - general